Мектеп-гимназиясы №24 Аалы Токомбаев атындагы №24 мектеп-гимназиясы

Ченемдик документтер

Устав школы

Ченемдик документтер

Устав ШГ № 24

 

 

 

 .

Сертификат

Ченемдик документтер Ченемдик документтер

 

Свидетельство

Ченемдик документтер Ченемдик документтер